Rät­tel­ser num­mer 2/2018

Populär Arkeologi - - Redaktion -

På si­dan 4 ha­de bilden fått fel bild­text. Den fö­re­stäl­ler ett kra­ni­um från Äng­a­möl­lan som har ett kraf­tigt trau­ma al­ter­na­tivt tre­pa­na­tion på väns­ter hjäss­ben.

I bokan­mä­lan av Hel­gö Re­vi­si­ted skul­le det ha stått att ”verk­sam­he­ten på Hel­gö upp­hör­de på 1000-ta­let, vil­ket kan ha be­rott på land­höj­ning­en”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.