Viss­te ni att!

Populär Arkeologi - - Aktuellt -

Den me­del­ti­da al-nu­rimos­kén i Mo­sul i nor­ra Irak ska åter­upp­byg­gas. Det rap­por­te­rar BBC. Den för­stör­des för tre år se­dan då terrorgrup­pen IS drevs ut ur sta­den. Det var i al-nu­rimos­kén som Abu Bakr al-bagh­da­di ut­ro­pa­de IS så kal­la­de ka­li­fat år 2014. Fö­re­na­de Ara­be­mi­ra­ten kom­mer att bi­dra med nä­ra en halv mil­jard kro­nor tlll åter­upp­bygg­na­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.