Kri­gar­ut­rust­ning

Populär Arkeologi - - Maktcentrum -

Bland de ven­del­ti­da fyn­den, om till­hört en kri­ga­re, fanns en brät­tenit med få­gel­mo­tiv som sut­tit på en sköld och en svärds­knapp med guld- och sil­ver­be­lägg­ning. Två för­gyll­da be­slag har tro­li­gen till­hört strids­ut­rust­ning­en och an­ting­en sut­tit på ett bäl­te el­ler hänge el­ler på ett häst­bet­sel. Det lilla be­sla­get med dju­ror­na­men­tik är svår­da­te­rat; sti­len upp­vi­sar bå­de ven­del­ti­da och vi­kin­ga­ti­da drag. Det fak­tum att det var för­gyllt bru­kar sna­rast tol­kas som att det kom­mer från sen ven­del­tid. Ring­spän­net i så kal­lad clo­is­soné­tek­nik har sut­tit på mans­dräk­ten på nå­gon som till­hör­de eli­ten. Svärds­dopps­kon da­te­ras till vi­kin­ga­tid.

Svärds­knapp Sköld­nit Be­slag Ring­spän­ne Dopp­sko

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.