Följ med till Upp­lands run­ste­nar!

Populär Arkeologi - - Böcker - Bo­ka bil­jett på www.ve­ten­skaps­me­dia.se/run­re­sa

Vi bju­der in till en spän­nan­de färd där vi upp­täc­ker någ­ra av Upp­lands vack­ras­te och mest fa­sci­ne­ran­de run­ste­nar. Mag­nus Källström, ar­ke­o­log och ru­no­log som är verk­sam vid Run­ver­ket på Rik­san­tik­va­rieäm­be­tet, le­der re­san. Han kom­mer att be­rät­ta om språ­ket på run­ste­nar­na, om run­po­e­si och run­rista­re, men ock­så om ut­lands­fa­ra­re och tron­pre­ten­den­ter i 1000-ta­lets Upp­land. Vi ut­går från Stock­holm och styr bus­sen mot Upp­lands Väs­by, fort­sät­ter se­dan mot nord­ost över Lun­da, Rim­bo och vän­der i Hus­by-sju­hund­ra. Vid var­je stopp skild­rar Mag­nus Källström run­ste­nens histo­ria och in­skrift. I pri­set in­går run­d­re­sa med buss, lunch på Jo­han­nes­bergs slott i Rim­bo samt fi­ka bå­de på för- och ef­ter­mid­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.