Äls­kad och ha­tad

Populär Arkeologi - - Redaktion - Ce­ci­lia Christ­ner Ri­ad chefre­dak­tör

Me­tall­de­tek­torn är äls­kad av så­väl hob­byut­ö­va­re som ar­ke­o­lo­ger som kan un­der­sö­ka sto­ra om­rå­den ut­an att grä­va. Ha­tad när den ba­nar väg för plund­ring. Men för att gö­ra vik­ti­ga fynd som lö­sa mynt är metallsökaren av­gö­ran­de. Vad des­sa kan av­slö­ja, be­rät­tar här gäst­re­dak­tör Ken­neth Jonsson.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.