Viss­te ni att!

Populär Arkeologi - - Aktuellt -

Spår av ett vi­king­a­skepp har hit­tats väs­ter om Hal­den i Nor­ge, nä­ra svens­ka grän­sen. Det sen­sa­tio­nel­la fyn­det gjor­des med ge­o­ra­dar vid en stor grav­hög vid Jell­haug. Skep­pet, som lig­ger någ­ra me­ter un­der marky­tan, tros va­ra drygt 20 me­ter långt, skri­ver nors­ka me­di­er. In­till det man tror är ett vi­king­a­skepp har det även hit­tats minst åt­ta grav­hö­gar och fem hus från järn­ål­dern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.