Ar­ke­o­lo­gi i Af­gha­nis­tan

Populär Arkeologi - - Roma -

Den pris­be­lön­ta do­ku­men­tär­fil­men Sa­ving Mes Aynak från 2014 skild­rar ar­be­tet med att grä­va ut och do­ku­men­te­ra plat­sen.

Af­gha­ni­stans na­tio­nal­mu­se­um är re­no­ve­rat och öp­pet igen. Mu­se­ets stolt­het, den mer än 2 000 år gam­la bak­tris­ka guld­skat­ten, som på­träf­fa­des 1979 och göm­des un­der he­la 1990-ta­let, tur­ne­rar se­dan 2009 värl­den runt. Den ställ­des ut i Stock­holm 2011 och be­fin­ner sig just nu i Ki­na.

Af­gha­nis­tan har två världs­kul­tur­arv: plat­sen för de budd­has­ta­ty­er som spräng­des av ta­li­ba­ner­na i Bamy­an och mi­na­re­ten i Jam, i Ghor, i cen­tra­la Af­gha­nis­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.