Varn­hem fö­re Sve­ri­ge

Populär Arkeologi - - Varnhem -

In­vå­nar­na på den sto­ra vi­kin­ga­ti­da går­den i Varn­hem skul­le nog ha be­skri­vit sig själ­va som väst­gö­tar. I skrift­li­ga käl­lor från 1000-ta­lets slut kal­las om­rå­det Westra­got­hia. Där­e­mot skul­le de in­te ha kal­lat sig svens­kar. Även om de förs­ta för­sö­ken att ska­pa ett ri­ke gjor­des un­der vi­kin­ga­ti­den fanns in­te ”Sve­ri­ge” då. Olof Sköt­ko­nung var tvek­löst in­flu­e­rad av den eng­els­ka mo­del­len av ett kris­tet kung­a­ri­ke, där kung­en slog eg­na sil­ver­mynt, grun­da­de stä­der och ge­nom do­pet fick gu­dom­ligt man­dat att re­ge­ra över and­ra lo­ka­la makt- ha­va­re. På det­ta sätt för­sök­te han ska­pa sitt eget ri­ke och kal­la­de sig Rex Sve­vo­rum – kung över Sve­ar­na. När han dog 1022 var det­ta fort­fa­ran­de ett myc­ket löst sam­man­hål­let ri­ke, där de oli­ka lands­de­lar­na skul­le väl­ja sin kung. Än­nu på 1100-ta­let hän­de det att väst­gö­tar och sve­ar runt Mä­la­ren val­de oli­ka kung­ar. Det är först på 1200-ta­let som vi kan bör­ja ta­la om ett Sve­ri­ge un­der en ge­men­sam kung­a­makt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.