Res­fak­ta

Populär Arkeologi - - Landet Runt -

Reslängd: 12 da­gar, 5–16 ju­li Or­di­na­rie pris per per­son, del i dub­bel­rum: 29 490 kr Pre­nu­me­rantra­batt: 1 500 kr Tillägg för en­kel­rum: 3 490 kr I pri­set in­går: flyg från Stock­holm till Je­re­van, via Wi­en t/r, fly­gav­gif­ter, trans­por­ter, vis­ning­ar och en­tré­er en­ligt pro­gram, nio nät­ter på mel­lan­klass­ho­tell, två de­lar av nät­ter på mel­lan­klass­ho­tell ef­ter/fö­re flyg­re­sor, tio fru­kostar, åt­ta lunch­box­ar i fält, nio mid­da­gar, visst gräv­ma­te­ri­al, kun­skaps­för­med­ling och hand­led­ning i fält av svensk ar­ke­o­log/ färd­le­da­re och eng­elsk­ta­lan­de ar­ke­o­lo­ger, skatt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.