Har du hört en björn snar­ka nå­gon gång?

Rädda Djuren - - Sidan 1 -

Jag har tyvärr ald­rig gjort det, men jag kan tän­ka mig att det lå­ter gans­ka så högt! I det här num­ret kan du lä­sa om björ­nen som so­ver och snar­kar he­la vin­tern, och om and­ra djur som går i ide när det blir kallt.

En som nog gär­na skul­le gå i ide och ba­ra so­va nu när det är kallt och mörkt är Al­fred, men det kan han ju in­te för han mås­te ju hjäl­pa mig med allt här på klub­ben! Vad han har gjort se­dan sist kan du se här in­till.

I det här num­ret kan du ock­så lä­sa om al­la djur som är vak­na på vin­tern och hur du kan hjäl­pa dem li­te ex­tra i ky­lan, om dju­rens hjäl­te Al­va som skri­ver in­sän­da­re för dju­ren och så kan du fi xa ihop en smas­kig sem­la la­gom till fet­tis­da­gen bland an­nat. Kul va?

Djur­vän­li­ga häls­ning­ar,

So­fie

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.