Al­vas bäs­ta tips för att skri­va in­sän­da­re:

Rädda Djuren - - Sidan 1 -

• Ba­ra sätt dig ner och skriv! Det går snabbt att skri­va en in­sän­da­re, det tar ba­ra någ­ra mi­nu­ter av ditt liv. Och det är ro­ligt om den kom­mer med i tid­ning­en, man kan få män­ni­skor att tän­ka till.

• Skriv med din ål­der när du skic­kar in in­sän­da­ren. Tid­ning­ar tar gär­na med in­sän­da­re som barn har skri­vit. Om du in­te bor i en jät­tes­tor stad är det stor chans att din in­sän­da­re kom­mer med i tid­ning­en.

• Tänk ige­nom or­den du skri­ver noga och håll dig till äm­net så att du in­te bör­jar babb­la om an­nat. Då blir det rö­rigt och så får du kanske in­te fram det vik­ti­gas­te du vill ha sagt.

• Gör in­te in­sän­da­ren för lång. Al­la or­kar in­te lä­sa så långt, och så finns det ju de som kanske är emot det man skri­ver om, om in­sän­da­ren är för lång så kom­mer de in­te vil­ja lä­sa den. Är den kort så kanske de än­då lä­ser och får en tan­ke­stäl­la­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.