Al­vas in­sän­da­re:

Rädda Djuren - - Sidan 1 -

Gå in­te på cir­kus som har djur

Jag tycker in­te att vil­da djur som ka­me­ler, ele­fan­ter och sjö­le­jon ska tillå­tas på cir­kus. De är fort­fa­ran­de tillåt­na i Sve­ri­ge. Jag tycker in­te att dju­ren ska åka iväg på långa re­sor med trånga ut­rym­men och va­ra i små in­häg­na­der. Allt ba­ra för peng­ar och nö­je. Där­för: Gå in­te på cir­kus med djur.

Al­va, 12

Hand­la djur­vän­ligt

Var­je dag li­der fle­ra oskyl­di­ga djur på grund av oss. Jag hop­pas in­te att just du vill va­ra skyl­dig till att till ex­em­pel en råt­ta, apa el­ler katt dör på grund av tes­ter på djur.

Många mär­ken in­om hud­vård tes­tar på djur. Där­för tycker just jag att du ska slu­ta kö­pa mär­ken som tes­tar på djur.

Tips på en app: Djur­vän­ligt som är Dju­rens Rätts app.

Al­va, 12

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.