Igel­kot­ten vi­lar i löv­hö­gar

Rädda Djuren - - Minifokus -

Igel­kot­ten går i ide un­der vin­tern när det blir för kallt och svårt att hit­ta mat. Då läg­ger de sig och so­ver i kom­post el­ler i löv­hö­gar. Så var för­sik­tig om du gil­lar att hop­pa i löv­hö­gar, kol­la så att ing­en li­ten igel­kott har lagt sig där för att vi­la först!

Un­der vin­ter­vi­lan för­lo­rar en igel­kott jät­te­myc­ket vikt, så in­nan vin­tern bör­jar mås­te de äta jät­te­myc­ket. Det är där­för vi of­ta ser igel­kot­ten på jakt ef­ter mat un­der sen­som­ma­ren och ti­dig höst. När det se­dan blir för kallt så går de i ide, och när den vin­ter­vi­lar sjun­ker igel­kot­tens kropps­tem­pe­ra­tur från 36 gra­der till ba­ra 8 gra­der.

När det blir om­kring 15 gra­der varmt i luf­ten så vak­nar igel­kot­ten ur sin vi­la och går upp igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.