Mint Choco­la­te chip

Rädda Djuren - - Sidan 1 -

4 ku­lor / Glu­ten­fri (välj cho­klad­knap­par ut­an glu­ten)

1 burk ko­kos­mjölk ( 400 ml)

3 sto­ra avo­ka­dor

1-1 ½ tsk ci­tronsaft

4 msk aga­ve­si­rap

1-2 krm peppar­mint­sa­rom

150 g cho­klad­knap­par

1. Ställ in ko­kos­mjöl­ken i ky­len över nat­ten. När den blir kall de­lar ko­kos­mjöl­ken sig så att ett krä­migt la­ger läg­ger sig på top­pen me­dan ko­kos­vatt­net lig­ger kvar i bot­ten.

2. Sko­pa upp ko­ko­skrä­men som lagt sig överst och lägg i en bun­ke. Vis­pa den krä­mig med en el­visp och för över till en form.

3. Mixa avo­ka­do till­sam­mans med ci­tronsaft, aga­ve­si­rap och peppar­mint­sa­rom i en mat­be­re­da­re till en jämn, klump­fri kräm. Blan­da ner det i for­men med ko­kos­mjöl­ken. Vänd ner cho­klad­knap­par och blan­da ihop med en slic­ke­pott.

4. Lägg plast­fo­lie di­rekt ovan­på glas­sen, så att plas­ten nud­dar glas­sen och in­te släp­per in luft. Ställ in den i fry­sen och låt den stel­na helt, minst 2 tim­mar. Ser­ve­ra!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.