Nice cream på tre sätt

Rädda Djuren - - Sidan 1 -

Nice cream är värl­dens enk­las­te glass, som in­te krä­ver nå­gon glass­ma­skin el­ler mass­vis av in­gre­di­en­ser. Den är dess­utom su­per­god!

Här är tre oli­ka va­ri­an­ter på nice cream, och du kan såklart tes­ta dig fram själv med and­ra sor­ters bär och frukt ock­så. Har du in­te aga­ve­si­rap hem­ma så fun­ge­rar det att sö­ta med nå­got an­nat sött istäl­let.

Re­cept: So­fia von Po­rat / Bild: Nat­han Schache­rer

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.