Jag blir sår glad

Rädda Djuren - - Välkommen -

när ni skic­kar bil­der till mig! Och jag vill gär­na ha än­nu fler. Har du nå­gon fin bild på dig och ditt fa­vo­rit­djur till ex­em­pel? El­ler om du gör nå­got av pyss­len i tid­ning­en el­ler la­gar ett re­cept så skic­ka en bild till mig på rad­da­dju­[email protected]­rens­ratt.se el­ler på Instagram @rad­da­dju­ren­klub­ben så blir jag glad! Och kanske kom­mer din bild med i tid­ning­en ock­så (om du vill det såklart).

Du får till ex­em­pel jät­te­gär­na skic­ka en bild om du pro­var att gö­ra nå­got av de gul­li­ga pann­kaks­dju­ren som du kan hit­ta i det här num­ret. Jag vill äta oli­ka pann­kaks­djur till mid­dag var­je dag nu! Jag äter ju inga rik­ti­ga djur såklart, men låt­sas­djur tycker jag går bra att äta. Und­rar om jag kan gö­ra en pann­ka­ka som ser ut som Al­fred? Hmm..

Djur­vän­li­ga häls­ning­ar

So­fie

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.