Al­fred är hun­den på Räd­da Dju­ren-klub­ben som hjäl­per till så gott han kan.

Rädda Djuren - - Välkommen -

Så­här ser det of­tast ut på mor­go­nen när mat­te för­sö­ker få med mig till kon­to­ret (onö­digt ti­digt tycker jag). Hon ver­kar in­te alls fat­ta hur skönt det är att lig­ga kvar i säng­en?

Men när jag väl är på kon­to­ret bru­kar jag ha pigg­nat till så att jag kan hjäl­pa till li­te ibland. Här pac­kar jag brev till al­la er som var med i för­ra num­rets täv­ling!

Se­dan tycker jag of­tast att det är dags att vi­la li­te igen fak­tiskt, när jag job­bat så hårt. Mat­te kom­mer ju tvinga upp mig ur säng­en imor­gon bit­ti igen. Zzz.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.