Nyupp­täckt art

Rädda Djuren - - Smått & Gott -

En ny djurart har upp­täckts i Sve­ri­ge, och fått nam­net yfron­tad sni­gel­kott. Det är ett li­tet blöt­djur på ca 5 cm som le­ver i ha­vet. De hål­ler of­ta till un­der bryg­gor där de tycker om att äta havs­a­ne­mo­ner. Och så äter de upp bränn­ma­ne­ter me­dan bränn­ma­ne­ter­na fort­fa­ran­de är lar­ver.

På bil­den ser du en släk­ting, en an­nan sorts sni­gel­kott. Visst ser de ut li­te som en bland­ning mel­lan en sni­gel och en igel­kott?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.