Bäs­ti­sar

Rädda Djuren - - Smått & Gott -

Det här är Ba­by och Lu­lu. Den blin­da kon Ba­by bor på en djur­fristad i USA där de tar hand om oli­ka djur och lå­ter dem le­va och ha det bra he­la si­na liv. Ba­by bru­ka­de in­te gil­la någ­ra and­ra djur och höll sig mest för sig själv på går­den.

Tills da­gen då gri­sen Lu­lu flyt­ta­de in på går­den och in i Ba­bys hage. Ba­by tyck­te di­rekt jät­te­myc­ket om Lu­lu och kär­le­ken var be­sva­rad. Se­dan den da­gen hjälp­te Lu­lu sin blin­da kom­pis att hit­ta i ha­gen och blev som hen­nes ögon varen­da dag. Ba­by la­de ha­kan på Lu­lus rum­pa och följ­de se­dan Lu­lu vart hon än styr­de dem. Vil­ken otro­ligt fin vän­skap!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.