SÖTNOS

Snö­bolls­krig!

Rädda Djuren - - Smått & Gott -

Kanske har du haft snö­bolls­krig om det är snö där du bor? Det har ma­ka­ker­na i Ja­pan ock­så! Ma­kak är en sorts apa och de unga ma­ka­ker­na tycker myc­ket om att ha snö­bolls­krig med varand­ra. De gör det ba­ra för att det är ro­ligt, pre­cis som vi!

Öro­nen är så sto­ra för att hjäl­pa till att ky­la ner krop­pen ef­tersom den le­ver i ök­nen, och så hör de ock­så su­per­b­ra med dem såklart.

Det här är en öken­räv, el­ler fennek som de ock­så kal­las. Gans­ka gul­lig va?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.