Re­cept på cho­klad­bol­lar

ca 30 cho­klad­bol­lar

Rädda Djuren - - Smått & Gott - Text: Ju­lia M. Sjösten

100 g mjölk­fritt mar­ga­rin

1 1/2 dl strö­soc­ker

3 dl hav­re­gryn

1 tsk va­nilj­soc­ker

3 msk ka­kao

2 msk kallt kaf­fe

Pärl­soc­ker el­ler strös­sel att rul­la bol­lar­na i.

Blan­da ihop al­la in­gre­di­en­ser till en smet, for­ma bol­lar av sme­ten och rul­la dem i pärl­soc­ker el­ler strös­sel. Klart!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.