Ty­ra

Rädda Djuren - - Smått & Gott -

ÅL­DER: 9 år FA­VO­RIT­DJUR:

Ko, hund, katt och gris.

VAD ÄR DIT T BÄS­TA TIPS FÖR ATT VA­RA EN DJU­RENS HJÄL­TE?

Om man vill va­ra dju­rens hjäl­te tycker jag att man kan bör­ja med att gö­ra till ex­em­pel en gans­ka li­ten in­sam­ling, se­dan kan man gö­ra det igen, med li­te me­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.