Om Xan­der

Rädda Djuren - - Smått & Gott -

Ål­der: 7 år

Bäs­tis: Jo­ey (se bil­den där de go­sar ihop)

Fa­vo­rit­lek­sak: Allt han kan ja­ga! (Mat­te sä­ger att han tar igen allt le­kan­de han in­te fick gö­ra som kat­tunge i la­bo­ra­to­ri­et)

Fa­vo­rit­mat: Xan­der äls­kar all mat!

Fa­vo­rit­plats att so­va: På föns­ter­brä­dan, i mat­tes säng el­ler på en mjuk filt på gol­vet.

Bäs­ta stäl­let att bli kli­ad: Över­allt, men spe­ci­ellt ma­gen, hu­vu­det el­ler ryg­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.