Dröm­mar

Rädda Djuren - - Smått & Gott -

Li­sas bäs­ta tips för att lä­ra sig att ba­ka är att bör­ja med enk­la små­ka­kor där det in­te är så många krång­li­ga steg. Det är då ock­så en­kelt att ta vil­ket re­cept som helst och ba­ra by­ta ut mot mjölk­fritt mar­ga­rin till ex­em­pel. Det här re­cep­tet kom­mer från boken 7 sor­ters ka­kor från bör­jan och är ba­ra li­te änd­rat.

IN­GRE­DI­EN­SER

100 g mjölk­fritt mar­ga­rin

3 dl soc­ker

2 tsk va­nilj­soc­ker

1 dl ol­ja

1 tsk hjort­horns­salt

ca 4 dl ve­te­mjöl

GÖR SÅ­HÄR

1. Sätt ug­nen på 150 gra­der.

2. Rör ihop mar­ga­rin, soc­ker och va­nilj­soc­ker smi­digt.

3. Till­sätt ol­jan li­te i ta­get.

4. Rör ner hjort­horns­sal­tet och mjö­let och rör ihop till en jämn deg.

5. Ta små bi­tar av de­gen och for­ma till små bol­lar.

6. Lägg bol­lar­na på en plåt med bak­plåts­pap­per.

7. Gräd­da mitt i ug­nen i ca 20 min.

Låt ka­kor­na sval­na på plå­ten. Klart!

Ett li­te kna­sigt namn, men det är som tur är inga hjort­horn i hjort­horns­sal­tet som en kan kö­pa i af­fä­ren nu­för­ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.