18 FEB­RU­A­RI

Rädda Djuren - - Smått & Gott -

är det ki­ne­sis­ka ny­å­ret. Var­je år är i Ki­na för­knip­pat med ett spe­ci­ellt djur. 2017 var det tup­pens år och 2018 kom­mer att va­ra hun­dens. Års­dju­ren är li­te som stjärn­tec­ken, att de som är föd­da ett visst år sägs kun­na va­ra på ett visst sätt ut­i­från vil­ket djur det var det året. De som föds un­der hun­dens år sägs såklart va­ra är­li­ga och trog­na, men kan ock­så va­ra li­te oro­li­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.