Viss­te du att...

...får är su­per­b­ra på att kän­na igen män­ni­skors an­sik­ten på fo­to­gra­fi­er?

Rädda Djuren - - Posttidning -

Ut­an att de ens trä­nats in­nan kan de pe­ka ut vil­ket fo­to­gra­fi som fö­re­stäl­ler män­ni­skan som bru­kar ta hand om dem till ex­em­pel. Ny forsk­ning vi­sar att de ver­kar ha li­ka bra an­sikts­käns­la som vi män­ni­skor och apor har. Över­lag är fårs hjär­nor fak­tiskt väl­digt li­ka apors. Mer om smar­ta får kan du lä­sa i det här num­ret!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.