Al­fred är hun­den på Räd­da Dju­ren-klub­ben som hjäl­per till så gott han kan.

Rädda Djuren - - Välkommen -

Men det är gans­ka skönt att kom­ma in och vi­la ef­ter snö­le­ken ock­så. Fat­tar in­te de där dju­ren i den här tid­ning­en som gil­lar att bo ute där det är kallt, jag skul­le fry­sa jät­te­myc­ket om tas­sar­na!

Hal­lå har ni ock­så haft snö? Jag ÄLS­KAR snö!!

Kas­ta den där snö­bol­len till mig nå­gon gång då mat­te!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.