BAJSKUBER

Rädda Djuren - - Smått & Gott -

Vom­ba­ten är ett pung­djur som le­ver i Austra­li­en och ser ut li­te som ett jät­testort marsvin. Och de baj­sar fyr­kan­tigt bajs! Det fyr­kan­ti­ga baj­set rul­lar in­te iväg så lätt ut­an stan­nar där vom­ba­ten har lagt det, och det är väl­digt bra ef­tersom de an­vän­der baj­set för att mar­ke­ra ut sitt re­vir. Där­för baj­sar de ock­så helst på nå­got högt, som en sten el­ler stub­be. Det är för att baj­set ska va­ra i nos­höjd för and­ra vom­ba­ter. Då spri­der sig dof­ten bra och al­la and­ra vom­ba­ter för­står att det visst re­dan bor en vom­bat där och hål­ler sig bor­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.