Tänk att kun­na pra­ta med del­fi­ner…

Rädda Djuren - - Välkommen -

Det ha­de ju va­rit him­la häf­tigt! Vad ha­de du ve­lat frå­ga en del­fin om den kun­de pra­ta med dig?

Det finns fak­tiskt per­so­ner som för­sö­ker lä­ra sig del­fi­ners språk för att kun­na pra­ta med dem. Du kan lä­sa mer om det, och om häf­ti­ga späck­hug­ga­re och skö­na sjö­le­jon, i det här num­ret.

Och så får du lä­ra kän­na Jo­se­fin Jo­hans­son, som är den nya pro­gram­le­da­ren för Smar­ta­re än en fem­teklas­sa­re som går på SVT just nu, och lä­ra dig hur du kan räd­da djur­liv på Val­borg bland an­nat!

Och så blir det såklart skoj pys­sel som van­ligt, och era fi­na bil­der från Instagram och som ni skic­kat in till oss. He­ja er!

Djur­vän­li­ga häls­ning­ar

So­fie

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.