Flod­häs­tar kan in­te sim­ma

Rädda Djuren - - Smått & Gott -

Visst lå­ter det kna­sigt? Men flod­häs­tar kan fak­tiskt in­te sim­ma! De­ras ske­lett är näm­li­gen för tungt för det. För att ta sig fram i vatt­net där det är djupt så tryc­ker de ifrån med be­nen mot bott­nen och lik­som stud­sar fram istäl­let, och så stud­sar de fram så längs bot­ten tills de når grun­da­re vat­ten. Vil­ken tur då att flod­häs­tar kan hål­la an­dan i fle­ra mi­nu­ter!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.