Räd­da Dju­ren-klub­ben på

Gö­te­borg 7 april 10.00 – 18.00

Rädda Djuren - - Posttidning -

11.00–12.00 Sa­gostund med Jan­ni­ka Navjord He­la da­gen: Mass­vis med pys­sel, an­sikts­mål­ning, quiz och möj­lig­het att träf­fa vå­ra mas­ko­tar Eriks­bergs­hal­len, Ma­sking­a­tan 10

12.00 – 13.00 Sångstund med Char­lie Grön­vall

13.00–14.00 Sam­tal om att va­ra ve­go­för­äl­der med San­na Brå­ding

14.00–14.40 Frå­ga di­e­tis­ten om ve­go­mat för barn

Se www.ve­go­vi­sion.se för mer in­for­ma­tion

Umeå 5 maj 10.00–17.00 Uni­ver­sum, Uni­ver­sums gränd 8

He­la da­gen: Mass­vis med pys­sel, an­sikts­mål­ning, quiz och möj­lig­het att träf­fa vå­ra mas­ko­tar

För pro­gram och mer in­for­ma­tion, se www.ve­go­vi­sion.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.