Al­fred är hun­den på Räd­da Dju­ren-klub­ben som hjäl­per till så gott han kan.

Rädda Djuren - - Välkommen -

Det här är jag i det där da­tor­spe­let ”The Sims – hus­djur”, min kom­pis El­vi­ra har gjort mig där. Är det likt tycker du?

Så­här är det allt­så jag ser ut i verk­lig­he­ten om du glömt det sen sist.

Jag äls­kar fika­pa­u­ser, då får man my­sa hur myc­ket som helst med job­bar­kom­pi­sar­na! Här go­sar jag med Mi­ner­va, som just nu gör form­giv­ning­en för den här tid­ning­en. Det är allt­så hon som gör så att den ser så fin ut!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.