Vinn boken Pär­l­platte­djur!

Rädda Djuren - - Tävling -

I boken Pär­l­platte­djur lär du dig att gö­ra de all­ra fi­nas­te pär­l­platte­dju­ren. De är stör­re än många and­ra pär­l­plat­tor, och väl­digt gul­li­ga och ut­trycks­ful­la. Su­per­fi­na som de­ko­ra­tion el­ler att le­ka med. Och al­la kan gö­ra dem!

Boken in­ne­hål­ler tyd­li­ga be­skriv­ning­ar och möns­ter, och för­fat­ta­ren An­ja Ta­kacs de­lar med sig av si­na bäs­ta tips för att gö­ra pär­l­plat­tor. Allt du be­hö­ver är pär­lor och pär­l­plat­tor, så är du re­do för många ro­li­ga pär­l­plat­te­stun­der. He­la fa­mil­jen kan va­ra med och pär­la om du vill!

För att va­ra med och ha chans att vin­na boken ska du sva­ra på frå­gan:

Vil­ket djur ska­par den sor­tens pär­lor som är på bild här ne­dan?

Tre vinnare vin­ner en bok var och täv­ling­en av­slu­tas den 20 april.

Skic­ka in ditt svar på räd­da­dju­ren.se/täv­ling så är du med i täv­ling­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.