Ja­men visst...

Rädda Djuren - - Välkommen -

var det muss­lor el­ler ost­ron som var sva­ret på täv­ling­en i för­ra num­ret, om vil­ket djur det är som ska­par pär­lor. Vad många ni var som viss­te det! Men vet ni var­för de ska­par pär­lor då? Det kan ni lä­sa om på si­dan här in­till!  

Mer du kan lä­sa om i det här num­ret är de barn som fak­tiskt går i sko­lan nu när du har som­mar­lov, näm­li­gen de vil­da djur­bar­nen i Sve­ri­ge som hål­ler på och lär sig mas­sa vik­ti­ga sa­ker just nu!

Och så kan du lä­ra dig mer om päls, och hur du vet om det är rik­tig päls från djur på sa­ker du kan kö­pa i af­fä­ren, el­ler fusk­päls som såklart är myc­ket snäl­la­re mot dju­ren!

Och så blir det ett som­mar­pys­sel, dju­rens hjäl­te och re­cept på värl­dens enk­las­te slush som pas­sar per­fekt nu i som­mar­vär­men!

Nu ska jag och Al­fred ta li­te som­mar­lov vi ock­så, ba­da myc­ket och kans­ke grä­va en och an­nan här­lig grop att läg­ga sig i (okej det där sista är det mest Al­fred som gör).

Ha en top­pen­som­mar så ses vi igen till hös­ten!

So­fie

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.