Fin för­svar­s­tek­nik

Rädda Djuren - - Smått & Gott -

Var­för muss­lor och ost­ron ska­par pär­lor? Jo det är fak­tiskt för att skyd­da sig!

När en muss­la öpp­nar sitt skal för att få in sy­re el­ler för att äta plank­ton så kan det ibland kom­ma in ett sand­korn el­ler nå­got an­nat stö­ran­de. För att skyd­da sig mot det som kom­mer in så bör­jar muss­lan kaps­la in till ex­em­pel sand­kor­net med pär­le­mor och så bil­das det ef­ter­hand en pär­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.