Puss på dig kom­pis!

Rädda Djuren - - Smått & Gott -

Som om in­te prä­ri­e­hun­dar vo­re gul­li­ga nog ba­ra ge­nom sitt ut­se­en­de, så pus­sas de ock­så med varand­ra! När de hälsar på varand­ra tryc­ker de mun­nar­na och tän­der­na mot varand­ra i en puss. Det gör de för att få re­da på om den and­ra prä­ri­e­hun­den till­hör sam­ma grupp, om det är en kom­pis helt en­kelt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.