Läm­na oss in­te i bi­len!

Rädda Djuren - - Smått & Gott -

Hörr­ni ni glöm­mer väl in­te att en ald­rig ska läm­na mi­na kom­pi­sar i en varm bil nu på som­ma­ren va? Det blir fort jät­tevarmt i en bil, och vi hun­dar kan ju in­te svet­tas på sam­ma sätt som ni män­ni­skor kan. Om bi­len står i so­len kan det fak­tiskt bli dub­belt så varmt in­ne i den som det är ut­om­hus! Tänk då en rik­tigt varm som­mar­dag.

Och det kan bli väl­digt far­ligt för oss hun­dar, det hän­der ibland att män­ni­skor mås­te kros­sa ru­tor på and­ras bi­lar för att räd­da li­vet på hun­dar som bli­vit för var­ma i bi­len. Så det är jät­te­vik­tigt att ald­rig läm­na hun­dar i bi­lar som kan bli för var­ma!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.