Gör din eg­na su­perenk­la slush!

Rädda Djuren - - Posttidning -

Vad är här­li­ga­re på som­ma­ren än nå­got rik­tigt kallt och gott att dric­ka? Slush är ju en sån­där per­fekt som­mar­grej, du kans­ke har köpt det nå­gon gång? Här är ett su­peren­kelt sätt att gö­ra din egen slush hem­ma!

1.

Välj en dric­ka med kol­sy­ra som du tyc­ker om. Den mås­te va­ra kol­sy­rad för att det ska fun­ge­ra.

2.

Ska­ka flas­kan rik­tigt or­dent­ligt i någ­ra mi­nu­ter.

3.

Ställ el­ler lägg in flas­kan i fry­sen. Låt den va­ra där i ca 3 tim­mar tills den fru­sit, men in­te bli­vit helt ge­nom­fryst. Det kan va­ra bra att kol­la till då och då så att den blir la­gom fryst, ef­tersom det kan ta oli­ka lång tid med oli­ka fry­sar.

4.

Ta ut flas­kan ur fry­sen, och slus­hen är klar! Om den är svår att få ut ur flas­kan kan du klip­pa upp flas­kan och häl­la ut den. Häll upp i glas och nju­u­ut!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.