Al­fred är hun­den på Räd­da Dju­ren-klub­ben som hjäl­per till så gott han kan.

Rädda Djuren - - Välkommen -

Hal­lå kol­la vil­ken fin teck­ning som Al­ma som är 7 år har skic­kat till mig!! Hon har må­lat av mig, visst blev jag snygg? Den åkte di­rekt upp vid min bädd så att jag kan tit­ta på den var­je dag. Tack och nospuss till dig Al­ma!

Änt­li­gen som­mar så att en kan ba­da igen! Och fis­ka tång!

Nu ska jag ha som­mar­lov och so­la och ba­da he­la da­gar­na. Hop­pas att ni har ett top­pen­lov så hörs vi ef­ter som­ma­ren igen. Nospuss på er!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.