KNEP OCH KNÅP

Kan du hit­ta var mas­ko­tar­na göm­mer sig?

Rädda Djuren - - Djurens Hjälte -

Skriv de två förs­ta bok­stä­ver­na i mas­ko­tens namn i rätt ru­ta (el­ler ri­ta mas­ko­ten i ru­tan om du vill!) Var­je 2x2 rut­nät får ba­ra in­ne­hål­la en av var­je mas­kot. Var­je ko­lumn och rad får ba­ra in­ne­hål­la en av var­je mas­kot.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.