Gömd päls?

Rädda Djuren - - Djurens Hjälte -

Har du sett så­na­där mös­sor med päls­bol­lar på? El­ler kans­ke nyc­kel­ring­ar el­ler ör­häng­en med små päls­bol­lar? El­ler jac­kor med päls­kra­ge? Nå­got som många in­te vet är att det kan va­ra rik­tig päls, som kom­mer från djur. Det är ju in­te så lätt att ve­ta ef­tersom det in­te pra­tas så myc­ket om det!

Dju­ren vill såklart ha sin päls kvar på sig själ­va och in­te få sät­ta li­vet till för att män­ni­skor vill ha päl­sen på sig, och dju­ren i pälsupp­föd­ning mår dess­utom in­te bra, så det bäs­ta är att und­vi­ka pro­duk­ter med äk­ta päls – för dju­rens skull! Det finns näm­li­gen minst li­ka fi­na al­ter­na­tiv med fusk­päls istäl­let. Inga djur i dem men fort­fa­ran­de fi­na = bra för al­la!

av num­mer I näs­ta lä­ra dig tt kan du Klubb­ny päls­di­na eg­na att gö­ra djur­päls ut­an bol­lar! Helt för­stås! ls kpä fus ur dj ån fr ls pä Jac­ka med kra­ge av fusk­päls, från H&M. Jac­ka med kra­ge av äk­ta päls. smi­le stu­di­os/shut­ter­stock.com

Nyc­kel­ring med boll av fusk­päls, från H&M. ls kpä fus att se så lätt Det är in­te päls och d på äk­ta skill­na s. fusk­päl

Fär­gen be­hö­ver in­te spe­la nå­gon roll. även äk­ta päls kan fär­gas till en ona­tur­lig färg.

Nyc­kel­ring med boll av äk­ta päls. ann­star14/shut­ter­stock.com ur dj ån fr ls pä

ur dj ån fr ls pä Mös­sa med boll av äk­ta päls. se­dan504/shut­ter­stock.com

ls kpä fus Mös­sa med boll av fusk­päls, från Åh­léns.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.