ÅT­TA SMAR­TA AR­MAR

Rädda Djuren - - Smått & Gott -

Bläck­fis­kar har ju him­la många ar­mar, fak­tiskt åt­ta styc­ken och vis­sa sor­ter till och med tio styc­ken. Det lå­ter ju li­te klu­rigt att hål­la re­da på så många ar­mar, el­ler hur? Men fak­tiskt är det så att bläck­fis­ken har som en hjär­na i var­je arm! Var­je arm har näm­li­gen ett eget nerv­sy­stem, så hjärnan sä­ger ba­ra till ar­men att den ska rö­ra sig, se­dan tar ”hjärnan” i ar­men helt över och skö­ter allt med att sty­ra mus­keln och sträc­ka sig åt rätt håll och så. Så kan bläck­fis­kens sto­ra hjär­na gö­ra an­nat un­der ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.