GÖR EG­NA FLUFFIGA BOL­LAR

Rädda Djuren - - Knep & Knåp - Pys­sel och fo­to: Karin Schae­fer / Pys­sel­bo­la­get

Det finns en hel del mös­sor, smyc­ken, nyc­kel­ring­ar m.m. med päls­bol­lar på att kö­pa i af­fä­rer­na, och som du kun­de lä­sa om i för­ra num­ret av Klubb­nytt så är en del av dem gjor­da av rik­tig djur­päls. Myc­ket bätt­re då ju att gö­ra eg­na fi­na bol­lar av garn istäl­let. Och ro­ligt är det ock­så! Garn­bol­lar­na kan an­vän­das på mass­vis med oli­ka sätt. Sätt fast dem på en mös­sa, ett hår­spän­ne el­ler en hårsnodd. El­ler var­för in­te gö­ra en nyc­kel­ring, ett hals­band el­ler ör­häng­en?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.