Ju­dits fa­vo­ri­ter

Rädda Djuren - - Knep & Knåp -

Ba­nan­muf­fins

2 ½ dl ve­te­mjöl

1 ½ dl strö­soc­ker

1 ½ tsk bak­pul­ver

1 ny­pa salt

1 tsk va­nilj­soc­ker

1 dl mo­sad ba­nan

½ dl ol­ja

½ dl aqua­fa­ba

½ dl vat­ten

Värm ug­nen till 175 ° C. Ställ 6 till 9 muf­fins­for­mar i en muf­fins­plåt el­ler på en plåt.

Häll ve­te­mjöl, strö­soc­ker, bak­pul­ver, salt och va­nilj­soc­ker i en skål och rör runt så att allt blan­das.

Mo­sa ba­na­nen.

Häll ner mo­sad ba­nan, ol­ja, aqua­fa­ba och vat­ten i bun­ken.

Rör ihop sme­ten tills den är jämn ut­an någ­ra mjöl­res­ter kvar i bot­ten el­ler klum­par i sme­ten.

Fyll muf­fins­for­mar­na till max­i­malt 2/3.

Gräd­da mitt i ug­nen mel­lan 17 och 20 mi­nu­ter.

Ställ din ti­mer på den lägs­ta ti­den först.

Tes­ta om muf­fin­sen är kla­ra med en prov­stic­ka som ska kom­ma ut ren från mit­ten av en muf­fins.

Är muf­fin­sen in­te klar sät­ter du din ti­mer på två mi­nu­ter till och pro­var igen när den ring­er.

Ta för­sik­tigt ut plå­ten ur ug­nen el­ler be en vux­en om hjälp.

Låt sval­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.