Smar­ta­re än många tror

Rädda Djuren - - Knep & Knåp -

Många fåg­lar är fak­tiskt väl­digt smar­ta, till ex­em­pel an­vän­der de red­skap för att få fram mat. Fle­ra oli­ka krå­kor ut­för­de till ex­em­pel ett ex­pe­ri­ment med en god­bit fast­ki­lad i en smal lå­da med gal­ler på. För att få fram mat­bi­ten be­höv­de krå­kor­na hit­ta en kort pin­ne som de kun­de an­vän­da för att pe­ta loss en lång pin­ne. Den långa pin­nen kun­de se­dan an­vän­das för att få tag i ma­ten. Al­la krå­kor­na kla­ra­de för­sö­ket. Hur smart är in­te det?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.