Al­fred är hun­den på Räd­da Dju­ren-klub­ben som hjäl­per till så gott han kan.

Rädda Djuren - - Välkommen -

Det här är jag och min kom­pis Gristi­an. Han finns ock­så på Räd­da Dju­ren-klub­bens kon­tor, men han hjäl­per in­te till li­ka bra som jag fak­tiskt.

Jag gil­lar att job­ba på li­te oli­ka stäl­len. Ibland är jag med mat­te på skriv­bor­det och kol­lar så att hon gör det hon ska.

Men of­tast är jag här, på min ar­bets­plats un­der skriv­bor­det. Mat­te bru­kar gnäl­la om att hon ”in­te får plats med be­nen när hon ska job­ba” men hal­lå jag mås­te ju ock­så ha nå­gon­stans att gö­ra mitt hår­da jobb ju?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.