HJÄLTEGRISEN

Rädda Djuren - - Smått & Gott -

När det vi­et­na­me­sis­ka häng­bukssvi­net Lu­lus mat­te fick en hjärt­at­tack var det Lu­lu som räd­da­de hen­ne! När mat­ten föll ihop på gol­vet för­stod Lu­lu di­rekt att nå­got var fel. Först gnäll­de hon en kort stund, se­dan bröt hon sig ut ur hus­vag­nen de var i och sprang ut på vägen. När en bil när­ma­de sig gick hon ut mitt i vägen och la­de sig ner där för att för­sö­ka stop­pa den. När bi­lar­na in­te stan­na­de sprang hon till­ba­ka in till sin mat­te för att kol­la att hon var okej, och se­dan sprang hon ut igen och gjor­de sam­ma sak när näs­ta bil kom. Snart stan­na­de en per­son på mo­tor­cy­kel, han följ­de ef­ter Lu­lu till hen­nes mat­te och kun­de ringa ef­ter en am­bu­lans. Allt slu­ta­de lyck­ligt, men vem vet vad som ha­de hänt om in­te Lu­lu va­rit så mo­dig och smart!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.