Aqua­fa­ba?

Rädda Djuren - - Knep & Knåp -

Aqua­fa­ba be­ty­der ”vat­ten från bö­nor” på la­tin och är väts­kan som bil­das när en ko­kar är­tor el­ler bö­nor. Väts­kan in­ne­hål­ler näs­tan sam­ma äm­nen som ägg­vi­ta och går att vis­pa på sam­ma sätt. I det här re­cep­tet an­vänds kikärts­spad från en för­pack­ning med fär­dig­kok­ta kikär­tor, och det be­hö­ver in­te vis­pas. En för­pack­ning på 400 gram kok­ta kikär­tor ger van­ligt­vis 1 till 1 ½ de­ci­li­ter aqua­fa­ba. Öpp­na för­pack­ning­en med kikär­tor och häll av spa­det i en burk. An­vänd gär­na en burk med lock så kan du stäl­la det som blir över av aqua­fa­ban i kyl­skåpet, där kla­rar den sig tre till fy­ra dagar ut­an att bli då­lig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.