Viss­te du att...

Rädda Djuren - - Knep & Knåp -

… ki­vi in­te ba­ra är nam­net på en nyt­tig och jät­te­god frukt, ut­an ock­så nam­net på en li­ten få­gel från Nya Ze­e­land? Ki­vifåg­lar­na på­min­ner näs­tan om dägg­djur i och med att de har tät, stub­big fjä­der­dräkt och morr­hår längst ut på sin långa, sma­la näbb. De är li­te li­ka fruk­ten, el­ler hur?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.