Viss­te du att…

Rädda Djuren - - Knep & Knåp -

… ko­li­bri­er kal­las ”hum­ming­birds” på eng­els­ka där­för att de­ras ving­ar slår så fort att det lå­ter som att de sur­rar (hum­ming), pre­cis som bin och flu­gor? Ko­li­bri­er är dess­utom jät­te­coo­la, för de kan fly­ga upp­och­ned. Bi­ko­li­brin som le­ver på Ku­ba är värl­dens mins­ta få­gel, den blir in­te ens 6cm lång!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.